ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เขียนโปรแกรมปพ.5 ฉบับคอมพิวเตอร์
ชื่ออาจารย์ : นายประสงค์ สุขแจ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2563,09:08  อ่าน 13 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสร้างเวปไซค์ด้วยGoogle site
ชื่ออาจารย์ : นางอารยา ทับสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2563,12:42  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรพิมล ฤทธาพรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2563,15:22  อ่าน 22 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ทดสอบการวัดความรู้หลักสูตรการสร้างเว็ปไซต์ด้วย Google site
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชมนภัส บัวสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2563,13:48  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้นำนันทาการเบื้องต้น ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชมนภัส บัวสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2563,13:46  อ่าน 13 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ทดสอบออนไลน์ รอบรู้รอบตัว
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชมนภัส บัวสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2563,13:44  อ่าน 15 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วัดประเมินผลทักษะเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชมนภัส บัวสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2563,13:43  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรม Smart Social Media รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชมนภัส บัวสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2563,13:42  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรม การใช้งานโปรแกรม Microsolf Excel 2016
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชมนภัส บัวสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2563,13:41  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชมนภัส บัวสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2563,13:39  อ่าน 15 ครั้ง
รายละเอียด..