ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศ การสร้างสื่อประเภทวีดีโอ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายปรีชาชาญ รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2564,21:23  อ่าน 235 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่1 การสร้างสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายปรีชาชาญ รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2564,21:20  อ่าน 251 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการทดสอบความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับอาวุธปืน
ชื่ออาจารย์ : นายประสงค์ สุขแจ่ม
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2564,16:57  อ่าน 270 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : E-book หนังสือเรียนออนไลน์ ภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ : นายประสงค์ สุขแจ่ม
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2564,16:48  อ่าน 279 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : E-book หนังสือเรียนออนไลน์ ภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นายประสงค์ สุขแจ่ม
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2564,16:47  อ่าน 277 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรมภาษาญี่ปุ่น หลักสูตร การเรียนญี่ปุ่นปัจจุบัน ผ่านระบบ E-learning
ชื่ออาจารย์ : นายประสงค์ สุขแจ่ม
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2563,18:36  อ่าน 347 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรมภาษาจีน หลักสูตร 初级汉语语法 "THE ELEMENTARY CHINESE GRAMMAR"
ชื่ออาจารย์ : นายประสงค์ สุขแจ่ม
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2563,18:17  อ่าน 706 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรมภาษาจีน เรื่อง 汉字的偏旁部首 "Radicals and Character Parts" online Chinese language test
ชื่ออาจารย์ : นายประสงค์ สุขแจ่ม
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2563,18:16  อ่าน 338 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรม เรื่อง 先秦的历史常识 "Common knowledge about the Per-Qin Period" online Chinese language test
ชื่ออาจารย์ : นายประสงค์ สุขแจ่ม
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2563,18:12  อ่าน 366 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับโล่รางวัล "หนึ่งความดีเพื่อแม่" ปี 2563
ชื่ออาจารย์ : นายประสงค์ สุขแจ่ม
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2563,18:09  อ่าน 366 ครั้ง
รายละเอียด..