ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวขัตติยา เข่งเงิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2563,20:17  อ่าน 22 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวขัตติยา เข่งเงิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2563,14:37  อ่าน 41 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางยุวดี หอมชื่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2563,13:26  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สร้างเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นายประสงค์ สุขแจ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2563,12:22  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สร้างแบบทดสอบออนไลน์:การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google site
ชื่ออาจารย์ : นายประสงค์ สุขแจ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2563,12:19  อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สร้างแบบทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ :Pre-Intermediate English Level
ชื่ออาจารย์ : นายประสงค์ สุขแจ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2563,12:17  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สร้างแบบทดสอบออนไลน์:ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรค COVID-19
ชื่ออาจารย์ : นายประสงค์ สุขแจ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2563,12:16  อ่าน 42 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการวัดประเมินทักษะ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปวิตรา จำปาทอง
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2563,12:00  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการวัดประเมินทักษะ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปวิตรา จำปาทอง
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2563,12:00  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม1-ม3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอุภาพร อรุณรัตน์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2563,12:00  อ่าน 27 ครั้ง
รายละเอียด..