ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูโจสอน MS PowerPoint 2016 หน่วยที่ 3 การจัดการข้อความเบื้องต้น
ชื่ออาจารย์ : นายปรีชาชาญ รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2564,20:17  อ่าน 20 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูโจสอน FLASH8 หน่วยที่4 การสร้างงาน Animation แบบ Frame by Frame
ชื่ออาจารย์ : นายปรีชาชาญ รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2564,20:16  อ่าน 28 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูโจสอน MS PowerPoint 2016 หน่วยที่ 2 รู้จักโปรแกรม MS PowerPoint 2016(2)
ชื่ออาจารย์ : นายปรีชาชาญ รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2564,20:14  อ่าน 28 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูโจสอน FLASH8 หน่วยที่3 การจัดการข้อความและตัวอักษร
ชื่ออาจารย์ : นายปรีชาชาญ รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2564,20:13  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูโจสอน MS PowerPoint 2016 หน่วยที่ 1 รู้จักโปรแกรม MS PowerPoint 2016
ชื่ออาจารย์ : นายปรีชาชาญ รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2564,20:12  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูโจสอน FLASH8 หน่วยที่2 การนำเข้าไฟล์รูปภาพ
ชื่ออาจารย์ : นายปรีชาชาญ รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2564,20:09  อ่าน 2 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรมภาษาญี่ปุ่น หลักสูตร การเรียนญี่ปุ่นปัจจุบัน ผ่านระบบ E-learning
ชื่ออาจารย์ : นายประสงค์ สุขแจ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2563,18:36  อ่าน 33 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรมภาษาจีน หลักสูตร 初级汉语语法 "THE ELEMENTARY CHINESE GRAMMAR"
ชื่ออาจารย์ : นายประสงค์ สุขแจ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2563,18:17  อ่าน 36 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรมภาษาจีน เรื่อง 汉字的偏旁部首 "Radicals and Character Parts" online Chinese language test
ชื่ออาจารย์ : นายประสงค์ สุขแจ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2563,18:16  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรม เรื่อง 先秦的历史常识 "Common knowledge about the Per-Qin Period" online Chinese language test
ชื่ออาจารย์ : นายประสงค์ สุขแจ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2563,18:12  อ่าน 30 ครั้ง
รายละเอียด..