ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผ่านการทดสอบความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับอาวุธปืน
ชื่ออาจารย์ : นายประสงค์ สุขแจ่ม
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2564,16:57  อ่าน 29 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : E-book หนังสือเรียนออนไลน์ ภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ : นายประสงค์ สุขแจ่ม
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2564,16:48  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : E-book หนังสือเรียนออนไลน์ ภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นายประสงค์ สุขแจ่ม
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2564,16:47  อ่าน 29 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูโจสอน MS PowerPoint 2016 หน่วยที่ 3 การจัดการข้อความเบื้องต้น
ชื่ออาจารย์ : นายปรีชาชาญ รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2564,20:17  อ่าน 66 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูโจสอน FLASH8 หน่วยที่4 การสร้างงาน Animation แบบ Frame by Frame
ชื่ออาจารย์ : นายปรีชาชาญ รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2564,20:16  อ่าน 72 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูโจสอน MS PowerPoint 2016 หน่วยที่ 2 รู้จักโปรแกรม MS PowerPoint 2016(2)
ชื่ออาจารย์ : นายปรีชาชาญ รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2564,20:14  อ่าน 66 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูโจสอน FLASH8 หน่วยที่3 การจัดการข้อความและตัวอักษร
ชื่ออาจารย์ : นายปรีชาชาญ รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2564,20:13  อ่าน 71 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูโจสอน MS PowerPoint 2016 หน่วยที่ 1 รู้จักโปรแกรม MS PowerPoint 2016
ชื่ออาจารย์ : นายปรีชาชาญ รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2564,20:12  อ่าน 60 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูโจสอน FLASH8 หน่วยที่2 การนำเข้าไฟล์รูปภาพ
ชื่ออาจารย์ : นายปรีชาชาญ รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2564,20:09  อ่าน 42 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรมภาษาญี่ปุ่น หลักสูตร การเรียนญี่ปุ่นปัจจุบัน ผ่านระบบ E-learning
ชื่ออาจารย์ : นายประสงค์ สุขแจ่ม
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2563,18:36  อ่าน 68 ครั้ง
รายละเอียด..