ผู้บริหาร

นายไพทูร จันตะเภา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าโรงเรียนวัดชมนิมิตรควรจัดการเรียนแบบOnlineหรือไม่
ควรจัดเรียนOnline
ไม่ควรจัดเรียนOnline
ไม่แน่ใจ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 02/05/2020
ปรับปรุง 21/05/2023
สถิติผู้เข้าชม 323876
Page Views 441421
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอำนวยวิทย์ ตลาด พระประแดง
2 โรงเรียนเยาวนารีคริสเตียน ตลาด พระประแดง
3 โรงเรียนอนุบาลสดุดี ตลาด พระประแดง
4 โรงเรียนประชานาถ ตลาด พระประแดง
5 โรงเรียนวิสุทธิกัษตรี ตลาด พระประแดง
6 โรงเรียนอาษาวิทยา ตลาด พระประแดง
7 โรงเรียนวัดป่าเกด ทรงคนอง พระประแดง 024610827
8 โรงเรียนวัดคันลัด ทรงคนอง พระประแดง
9 โรงเรียนวัดบางกระสอบ (เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์) บางกระสอบ พระประแดง 024610685
10 โรงเรียนวัดบางกอบัว บางกอบัว พระประแดง 02-4610252
11 โรงเรียนสำราญวิทยา บางกอบัว พระประแดง 024610917
12 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ บางกะเจ้า พระประแดง
13 โรงเรียนสันติดรุณ บางครุ พระประแดง
14 โรงเรียนกาญจนวิทยา บางครุ พระประแดง
15 โรงเรียนสายอนุสรณ์ บางครุ พระประแดง 02-4633272,02-8190128
16 โรงเรียนวัดครุนอก บางครุ พระประแดง
17 โรงเรียนบางครุ บางครุ พระประแดง
18 โรงเรียนวัดครุใน บางครุ พระประแดง 0-24628-100
19 โรงเรียนสุขสวัสดิ์ บางจาก พระประแดง
20 โรงเรียนอนุบาลศิริวิทย์ บางจาก พระประแดง
21 โรงเรียนบ้านบางจาก บางจาก พระประแดง 0-24626-294
22 โรงเรียนวัดชมนิมิตร บางจาก พระประแดง 024627934
23 โรงเรียนศิริวิทยา บางจาก พระประแดง
24 โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก บางน้ำผึ้ง พระประแดง
25 โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน บางน้ำผึ้ง พระประแดง 0 -2461-0161
26 โรงเรียนวัดกลาง บางพึ่ง พระประแดง
27 โรงเรียนอนุบาลเซ็นดาณี บางพึ่ง พระประแดง
28 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา บางพึ่ง พระประแดง
29 โรงเรียนวัดรวก บางพึ่ง พระประแดง
30 โรงเรียนอนุบาลบัวขาว บางพึ่ง พระประแดง
31 โรงเรียนอนุบาลบ้านพุทธรักษา บางพึ่ง พระประแดง
32 โรงเรียนวัดกองแก้ว บางยอ พระประแดง
33 โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง บางยอ พระประแดง
34 โรงเรียนวัดบางขมิ้น บางยอ พระประแดง
35 โรงเรียนป้อมปู่เจ้าสมิงพราย บางหญ้าแพรก พระประแดง
36 โรงเรียนอนุบาลมารดา บางหญ้าแพรก พระประแดง
37 โรงเรียนวัดแหลม บางหญ้าแพรก พระประแดง
38 โรงเรียนอนุบาลณัฎฐเวศม์ บางหญ้าแพรก พระประแดง
39 โรงเรียนณัฎฐเวศม์ บางหญ้าแพรก พระประแดง
40 โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา บางหญ้าแพรก พระประแดง 02-3859796
41 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก พระประแดง 02-3859191
42 โรงเรียนอนุบาลเจริญวัย บางหญ้าแพรก พระประแดง
43 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง บางหญ้าแพรก พระประแดง 0-2385-9203
44 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ บางหัวเสือ พระประแดง
45 โรงเรียนวัดบางฝ้าย บางหัวเสือ พระประแดง 0-2383-0199
46 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ พระประแดง 023859406
47 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สำโรง พระประแดง
48 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส สำโรงกลาง พระประแดง 0-2183-4488
49 โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สำโรงกลาง พระประแดง
50 โรงเรียนวัดมหาวงษ์ สำโรงกลาง พระประแดง
51 โรงเรียนปัญจะวิทย์ สำโรงใต้ พระประแดง
52 โรงเรียนวัดสวนส้ม สำโรงใต้ พระประแดง
53 โรงเรียนอนุบาลเทพการ พระสมุทรเจดีย์
54 โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์ 02-8484-112
55 โรงเรียนวัดศรีคงคาราม นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์
56 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์
57 โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์ 0-2848-4380
58 โรงเรียนวัดคลองมอญ บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์
59 โรงเรียนวัดคลองสวน บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์
60 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
61 โรงเรียนวัดแค ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 024258412
62 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 0-2461-1560
63 โรงเรียนอนุบาลพัฒนชื่น ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
64 โรงเรียนบ้านขุนสมุทร แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์
65 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์
66 โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ 0-24258585
67 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์
68 โรงเรียนสารสาสน์สมุทรสาร ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
69 โรงเรียนวัดคู่สร้าง ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 028160228
70 โรงเรียนสารสาสน์สาร ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
71 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาร ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 02-4083531
72 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
73 โรงเรียนเทพกรศึกษา ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
74 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
75 โรงเรียนบางพลีพัฒนาศึกษาลัย ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
76 โรงเรียนวัดใหญ่ ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 02-4258897
77 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
78 โรงเรียนดรุณรัตน์ เมืองสมุทรปราการ
79 โรงเรียนอนุบาลสวนแพรกษา ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
80 โรงเรียนอนุบาลเคหะบ้านใหม่ ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
81 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
82 โรงเรียนคลองแสนสุข ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
83 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
84 โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ 02-3872142
85 โรงเรียนบ้านคลองหลวง ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ 023952764
86 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
87 โรงเรียนอุ่นอารีวิทยา ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ
88 โรงเรียนอนุบาลบ้านไทรงาม ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ
89 โรงเรียนเสงื่ยมพิทยานุกุล ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ
90 โรงเรียนวัดสุขกร บางด้วน เมืองสมุทรปราการ 0 - 2384 - 6115
91 โรงเรียนวัดบางด้วน บางด้วน เมืองสมุทรปราการ
92 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ บางปู เมืองสมุทรปราการ
93 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง บางปู เมืองสมุทรปราการ 02-707-7076
94 โรงเรียนคลองบางปู บางปู เมืองสมุทรปราการ 0-2330-1314
95 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ 023239015
96 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
97 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ฯ บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
98 โรงเรียนพิบูลประชาบาล บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ 023239657
99 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
100 โรงเรียนดิษลี บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
101 โรงเรียนคลองเสาธง บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ 027077289
102 โรงเรียนล้วนพฤกษา บางเมือง เมืองสมุทรปราการ
103 โรงเรียนคลองมหาวงก์ บางเมือง เมืองสมุทรปราการ
104 โรงเรียนคลองบางปิ้ง บางเมือง เมืองสมุทรปราการ
105 โรงเรียนสอนภาษาพลากร บางเมือง เมืองสมุทรปราการ 02-759-5475 Mobile: 085-1473523
106 โรงเรียนอนุบาลอู่ทิพย์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
107 โรงเรียนอนุบาลบุษยมาส บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
108 โรงเรียนอนุบาลยิ่งเจริญ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
109 โรงเรียนบุรารักษ์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
110 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
111 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ 0-2394-2227
112 โรงเรียนอนุบาลยั่งยืน บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
113 โรงเรียนบางเมืองเขียนผ่องอนุสรณ์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
114 โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง เมืองสมุทรปราการ
115 โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ บางโปรง เมืองสมุทรปราการ
116 โรงเรียนอนุบาลสวนปากน้ำ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
117 โรงเรียนป้วยฮั้ว ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
118 โรงเรียนฉัตรสุดา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
119 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ 023951160
120 โรงเรียนพร้านีลวัชระ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
121 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
122 โรงเรียนนพคุณวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
123 โรงเรียนอนุสาสน์วิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
124 โรงเรียนศรีวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
125 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
126 โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
127 โรงเรียนวัดบางนางเกรง ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
128 โรงเรียนสมุทรปราการ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
129 โรงเรียนอนุบาลสุวิชา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
130 โรงเรียนอนุสาส์นวิทยาสมุทรปราการ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ 02-7026290,027026262
131 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
132 โรงเรียนสุมานัน ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
133 โรงเรียนอนุบาลเทพดรุณ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
134 โรงเรียนชวลิตวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
135 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
136 โรงเรียนศิริศึกษา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
137 โรงเรียนอนุบาลศิราพร ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
138 โรงเรียนอนุบาลกิติมา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
139 โรงเรียนอนุบาลดีพร้อม สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
140 โรงเรียนอนุบาลนนนที สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
141 โรงเรียนทรงวิทยา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
142 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
143 โรงเรียนมนตเสรี สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
144 โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
145 โรงเรียนอนุบาลจตุรมุก สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
146 โรงเรียนอนุบาลมิตรอุดม สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
147 โรงเรียนอนุบาลจันทนา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
148 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนู สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
149 โรงเรียนซิกข์วิทยาลัย สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
150 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
151 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
152 โรงเรียนสิริวุฒิวิทยา เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
153 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
154 โรงเรียนสุขเจริญผล เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
155 โรงเรียนอนุบาลตันติภักดิ์ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
156 โรงเรียนอนุบาลเนาวรัตน์ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
157 โรงเรียนอนุบาลพัฒนาสุข เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
158 โรงเรียนอนุบาลศรีชม เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
159 โรงเรียนคลองสำโรง เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ 0-2383-5609
160 โรงเรียนอัสสัมชัญสำโรง เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
161 โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
162 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา เมืองสมุทรปราการ
163 โรงเรียนภรวิชญ์ แพรกษา เมืองสมุทรปราการ 027036094
164 โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา เมืองสมุทรปราการ 02-3826947
165 โรงเรียนวัดคลองเก้า แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ 0-2182-2063
166 โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ 0-2385-3654
167 โรงเรียนตัวอย่าง แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ 021824173
168 โรงเรียนอนุบาลอนงค์เวท แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ