ผู้บริหาร

นายไพทูร จันตะเภา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าโรงเรียนวัดชมนิมิตรควรจัดการเรียนแบบOnlineหรือไม่
ควรจัดเรียนOnline
ไม่ควรจัดเรียนOnline
ไม่แน่ใจ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 02/05/2020
ปรับปรุง 30/10/2020
สถิติผู้เข้าชม 62649
Page Views 77356
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนประชานาถ ตลาด พระประแดง
2 โรงเรียนอำนวยวิทย์ ตลาด พระประแดง
3 โรงเรียนเยาวนารีคริสเตียน ตลาด พระประแดง
4 โรงเรียนวิสุทธิกัษตรี ตลาด พระประแดง
5 โรงเรียนอนุบาลสดุดี ตลาด พระประแดง
6 โรงเรียนอาษาวิทยา ตลาด พระประแดง
7 โรงเรียนวัดคันลัด ทรงคนอง พระประแดง
8 โรงเรียนวัดป่าเกด ทรงคนอง พระประแดง 024610827
9 โรงเรียนวัดบางกระสอบ (เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์) บางกระสอบ พระประแดง 024610685
10 โรงเรียนวัดบางกอบัว บางกอบัว พระประแดง 0-2101-0117
11 โรงเรียนสำราญวิทยา บางกอบัว พระประแดง 024610917
12 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ บางกะเจ้า พระประแดง
13 โรงเรียนสันติดรุณ บางครุ พระประแดง
14 โรงเรียนสายอนุสรณ์ บางครุ พระประแดง 02-4633272,02-8190128
15 โรงเรียนวัดครุนอก บางครุ พระประแดง
16 โรงเรียนบางครุ บางครุ พระประแดง
17 โรงเรียนกาญจนวิทยา บางครุ พระประแดง
18 โรงเรียนวัดครุใน บางครุ พระประแดง 0-24628-100
19 โรงเรียนบ้านบางจาก บางจาก พระประแดง 0-24626-294
20 โรงเรียนสุขสวัสดิ์ บางจาก พระประแดง
21 โรงเรียนอนุบาลศิริวิทย์ บางจาก พระประแดง
22 โรงเรียนวัดชมนิมิตร บางจาก พระประแดง 024627934
23 โรงเรียนศิริวิทยา บางจาก พระประแดง
24 โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก บางน้ำผึ้ง พระประแดง
25 โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน บางน้ำผึ้ง พระประแดง 0 -2461-0161
26 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา บางพึ่ง พระประแดง
27 โรงเรียนวัดรวก บางพึ่ง พระประแดง
28 โรงเรียนอนุบาลเซ็นดาณี บางพึ่ง พระประแดง
29 โรงเรียนอนุบาลบัวขาว บางพึ่ง พระประแดง
30 โรงเรียนวัดกลาง บางพึ่ง พระประแดง
31 โรงเรียนอนุบาลบ้านพุทธรักษา บางพึ่ง พระประแดง
32 โรงเรียนวัดกองแก้ว บางยอ พระประแดง
33 โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง บางยอ พระประแดง
34 โรงเรียนวัดบางขมิ้น บางยอ พระประแดง
35 โรงเรียนป้อมปู่เจ้าสมิงพราย บางหญ้าแพรก พระประแดง
36 โรงเรียนอนุบาลมารดา บางหญ้าแพรก พระประแดง
37 โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา บางหญ้าแพรก พระประแดง 02-3859796
38 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก พระประแดง
39 โรงเรียนอนุบาลณัฎฐเวศม์ บางหญ้าแพรก พระประแดง
40 โรงเรียนวัดแหลม บางหญ้าแพรก พระประแดง
41 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง บางหญ้าแพรก พระประแดง 0-2385-9203
42 โรงเรียนณัฎฐเวศม์ บางหญ้าแพรก พระประแดง
43 โรงเรียนอนุบาลเจริญวัย บางหญ้าแพรก พระประแดง
44 โรงเรียนวัดบางฝ้าย บางหัวเสือ พระประแดง 0-2383-0199
45 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ พระประแดง 023859406
46 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ บางหัวเสือ พระประแดง
47 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สำโรง พระประแดง
48 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส สำโรงกลาง พระประแดง 0-2183-4488
49 โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สำโรงกลาง พระประแดง
50 โรงเรียนวัดมหาวงษ์ สำโรงกลาง พระประแดง
51 โรงเรียนปัญจะวิทย์ สำโรงใต้ พระประแดง
52 โรงเรียนวัดสวนส้ม สำโรงใต้ พระประแดง
53 โรงเรียนอนุบาลเทพการ พระสมุทรเจดีย์
54 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์
55 โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์ 0-2848-4380
56 โรงเรียนวัดศรีคงคาราม นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์
57 โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์ 02-8484-112
58 โรงเรียนวัดคลองมอญ บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์
59 โรงเรียนวัดคลองสวน บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์
60 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
61 โรงเรียนวัดแค ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 0-2425-8412
62 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 0-2461-1560
63 โรงเรียนอนุบาลพัฒนชื่น ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
64 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์
65 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์
66 โรงเรียนบ้านขุนสมุทร แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์
67 โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ 0-24258585
68 โรงเรียนสารสาสน์สมุทรสาร ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
69 โรงเรียนวัดใหญ่ ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 02-4258897
70 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
71 โรงเรียนสารสาสน์สาร ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
72 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
73 โรงเรียนเทพกรศึกษา ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
74 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาร ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 02-4083531
75 โรงเรียนบางพลีพัฒนาศึกษาลัย ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
76 โรงเรียนวัดคู่สร้าง ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 028160228
77 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
78 โรงเรียนดรุณรัตน์ เมืองสมุทรปราการ
79 โรงเรียนคลองแสนสุข ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
80 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
81 โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ 02-3872142
82 โรงเรียนอนุบาลสวนแพรกษา ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
83 โรงเรียนอนุบาลเคหะบ้านใหม่ ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
84 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
85 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
86 โรงเรียนบ้านคลองหลวง ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ 023952764
87 โรงเรียนเสงื่ยมพิทยานุกุล ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ
88 โรงเรียนอุ่นอารีวิทยา ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ
89 โรงเรียนอนุบาลบ้านไทรงาม ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ
90 โรงเรียนวัดสุขกร บางด้วน เมืองสมุทรปราการ 0 - 2384 - 6115
91 โรงเรียนวัดบางด้วน บางด้วน เมืองสมุทรปราการ
92 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ บางปู เมืองสมุทรปราการ
93 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง บางปู เมืองสมุทรปราการ 02-707-7076
94 โรงเรียนคลองบางปู บางปู เมืองสมุทรปราการ 0-2330-1314
95 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
96 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
97 โรงเรียนดิษลี บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
98 โรงเรียนพิบูลประชาบาล บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ 023239657
99 โรงเรียนคลองเสาธง บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ 027077289
100 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ฯ บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
101 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ 023239015
102 โรงเรียนล้วนพฤกษา บางเมือง เมืองสมุทรปราการ
103 โรงเรียนคลองบางปิ้ง บางเมือง เมืองสมุทรปราการ
104 โรงเรียนสอนภาษาพลากร บางเมือง เมืองสมุทรปราการ 02-759-5475 Mobile: 085-1473523
105 โรงเรียนคลองมหาวงก์ บางเมือง เมืองสมุทรปราการ
106 โรงเรียนอนุบาลยั่งยืน บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
107 โรงเรียนอนุบาลอู่ทิพย์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
108 โรงเรียนอนุบาลบุษยมาส บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
109 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ 0-2394-2227
110 โรงเรียนอนุบาลยิ่งเจริญ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
111 โรงเรียนบางเมืองเขียนผ่องอนุสรณ์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
112 โรงเรียนบุรารักษ์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
113 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
114 โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ บางโปรง เมืองสมุทรปราการ
115 โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง เมืองสมุทรปราการ
116 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ 023951160
117 โรงเรียนวัดบางนางเกรง ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
118 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
119 โรงเรียนศิริศึกษา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
120 โรงเรียนสมุทรปราการ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
121 โรงเรียนอนุบาลศิราพร ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
122 โรงเรียนอนุบาลสวนปากน้ำ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
123 โรงเรียนป้วยฮั้ว ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
124 โรงเรียนฉัตรสุดา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
125 โรงเรียนนพคุณวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
126 โรงเรียนอนุสาสน์วิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
127 โรงเรียนศรีวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
128 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
129 โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
130 โรงเรียนอนุบาลสุวิชา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
131 โรงเรียนอนุสาส์นวิทยาสมุทรปราการ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ 02-7026290,027026262
132 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
133 โรงเรียนพร้านีลวัชระ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
134 โรงเรียนสุมานัน ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
135 โรงเรียนอนุบาลเทพดรุณ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
136 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
137 โรงเรียนชวลิตวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
138 โรงเรียนอนุบาลจันทนา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
139 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนู สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
140 โรงเรียนซิกข์วิทยาลัย สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
141 โรงเรียนอนุบาลกิติมา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
142 โรงเรียนอนุบาลดีพร้อม สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
143 โรงเรียนอนุบาลนนนที สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
144 โรงเรียนทรงวิทยา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
145 โรงเรียนมนตเสรี สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
146 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
147 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
148 โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
149 โรงเรียนอนุบาลจตุรมุก สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
150 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
151 โรงเรียนอนุบาลมิตรอุดม สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
152 โรงเรียนอัสสัมชัญสำโรง เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
153 โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
154 โรงเรียนสิริวุฒิวิทยา เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
155 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
156 โรงเรียนคลองสำโรง เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ 0-2383-5609
157 โรงเรียนสุขเจริญผล เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
158 โรงเรียนอนุบาลตันติภักดิ์ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
159 โรงเรียนอนุบาลเนาวรัตน์ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
160 โรงเรียนอนุบาลพัฒนาสุข เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
161 โรงเรียนอนุบาลศรีชม เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
162 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา เมืองสมุทรปราการ
163 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ แพรกษา เมืองสมุทรปราการ 02-1369581-2
164 โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา เมืองสมุทรปราการ 02-3826947
165 โรงเรียนภรวิชญ์ แพรกษา เมืองสมุทรปราการ 027036094
166 โรงเรียนอนุบาลอนงค์เวท แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ
167 โรงเรียนตัวอย่าง แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ 021824173
168 โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ 0-2385-3654
169 โรงเรียนวัดคลองเก้า แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ 0-2182-2063