กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายทวี ตรีกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวตรพรห์ นิจจารีย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวดวงสว่าง แน่นดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวเนตวราภรณ์ เสกสุวงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายประยุทธ วาชัยญะ
ครูอัตราจ้าง