กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายทวี ตรีกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวตรพรห์ นิจจารีย์
ครู คศ.1

นางสาวดวงสว่าง แน่นดี

นางสาวเนตวราภรณ์ เสกสุวงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายประยุทธ วาชัยญะ
ครูอัตราจ้าง