กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวตรพรห์ นิจจารีย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0983563629
อีเมล์ : Tannalinnitjaree@gmail.com

นางสาวดวงสว่าง แน่นดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0827516119
อีเมล์ : Duangsawang1993@gmail.com

นางสาวเนตวราภรณ์ เสกสุวงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายประยุทธ วาชัยญะ
ครูอัตราจ้าง

นางสาววาสนา แจ้งสว่าง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0924846491
อีเมล์ : nooporplanakaa@gmail.com