กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุชาดา ชูตระกูล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0891619531
อีเมล์ : Suchada37981@gmail.com

นางบังอร แสงพริ้ง
ครู คศ.3

นางสาวอารยา เจริญมิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาววิริยา พลยุทธ
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0952683498
อีเมล์ : miwwiriya7@gmail.com

นางสาวอนุสรา สังคะรินทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0829614194
อีเมล์ : anusarachomnimit@gmail.com

นายปิยะวัฒน์ กองเกิด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3
อีเมล์ : Toppiyawat528@gmail.com

นางมนต์ทิพย์ ใบทอง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0988188301
อีเมล์ : baithongmonthip896@gmail.com