คณะผู้บริหาร

นายไพทูร จันตะเภา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสิรินทิพย์ ทองนุช
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสุนันทนา โตอุตชนม์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา