คณะผู้บริหาร

นายไพทูร จันตะเภา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา