ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางการจัดการเรียนสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ประจำเดือน สิงหาคม 2563
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 63
เลือกตั้งประธานนักเรียน2563
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 63
การเลือกตั้งประธานนักเรียน2563
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียนวัดชมนิมิตร เรื่อง การสรรหาและการเลือก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนวัดชมนิมิตร กำหนดวันมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ป.1 และ ม.1
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 63
การประชุมครูผ่านระบบ video conference ในเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนทางไกล
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 63