ข่าวประชาสัมพันธ์
05/10/63 พิธีการเปิดห้องเรียน "CREATIVE ROOM"
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 63
ทดลองการเปิดเรียน On-Site แบบเต็มรูปแบบมาเรียนครบทุกคน เริ่มวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 63
เลือกตั้งประธานนักเรียน2563
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 63
การเลือกตั้งประธานนักเรียน2563
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียนวัดชมนิมิตร เรื่อง การสรรหาและการเลือก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนวัดชมนิมิตร กำหนดวันมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ป.1 และ ม.1
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 63
การประชุมครูผ่านระบบ video conference ในเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนทางไกล
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 63