ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนวัดชมนิมิตร ผลผู้ชนะการเสนอราคาร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนวัดชมนิมิตร เรื่องการเปิดประมูลเพื่อสรรหาผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนวัดชมนิมิตร เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนวัดชมนิมิตร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดชมนิมิตร
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนวัดชมนิมิตร (ร่าง)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดชมนิมิตร
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนวัดชมนิมิตร การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปี2565(เพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนวัดชมนิมิตร การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปี2565
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนวัดชมนิมิตร การจัดซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีคัดเลือก
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนวัดชมนิมิตร เรื่อง กรอกข้อมูลรับสมัครเรียนระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา2565 ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2565
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนวัดชมนิมิตร เรื่อง การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา2565
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนวัดชมนิมิตร เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาโครงการจัดซื้อพัดลมโรงอาหารและอาคารเรียนโรงเรียนวัดชมนิมิตร(ครั้งที่3)
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวัดชมนิมิตร เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาโครงการจัดซื้อพัดลมโรงอาหารและอาคารเรียนโรงเรียนวัดชมนิมิตร(ครั้งที่2)
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนวัดชมนิมิตร เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาโครงการจัดซื้อพัดลมโรงอาหารและอาคารเรียนโรงเรียนวัดชมนิมิตร
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 64
ตรวจโควิด-19ด้วยรถพระราชทาน โรงเรียนวัดชมนิมิตร เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2564
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 64
ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนตอบแบบสอบถามความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด COVID – 19 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 64
การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา2564
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 64
แจ้งกำหนดการระหว่างปิดภาคเรียน
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 64
ประกาศ การจัดซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีการคัดเลือก
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 64
การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 64
29/01/64แนวทางการจัดการเรียนสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 เดือนกุมภาพันธ์ 2564
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 64