ภาพกิจกรรม
15/11/65 สอบธรรมศึกษา2565
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนวัดชมนิมิตร ได้จัดให้มีการสอบธรรมสนามหลวง สนามสอบโรงเรียนวัดชมนิมิตร และมีนักเรียนธรรมศึกษาจากโรงเรียนวัดชมนิมิตร และโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ โดยพระครูสุคนธ์ สีลคุณ เจ้าอาวาสวัดชมนิมิตร ให้เกียรติเป็นประธานและอ่าน คำปราศรัยแม่กองธรรมสนามหลวง ประจำปี2565 โดยมีนายไพทูร จันตะเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชมนิมิตรและคณะรองผู้อำนวยการ อำนวยการสอบธรรมสนามหลวงตลอดจนคณะกรรมการคุมสอบ พระอาจารย์ และคณะครูทุกๆท่าน ให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย.....
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2565,21:28   อ่าน 73 ครั้ง