ภาพกิจกรรม
22/08/65 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2565 โรงเรียนวัดชมนิมิตร ร่วมกับเทศบาลเมืองลัดหลวง ได้จัดโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยมีจ่าเอกสมคิด ศรีแพงมน รองปลัดเทศบาลเมืองลัดหลวง เป็นประธานในพิธี และนายไพทูร จันตะเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชมนิมิตรร่วมพิธีเปิดโครงการ
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2565,12:37   อ่าน 32 ครั้ง