ภาพกิจกรรม
30/06/65 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวัดชมนิมิตร ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านโทษของยาเสพติดและกิจกรรมนันทนาการ ให้แก่น้องๆนักเรียน ณ ห้องประชุมอาคารประถมศึกษา ทั้งนี้ได้รับความสนใจและร่วมกิจกรรมจากนักเรียนเป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2565,07:38   อ่าน 53 ครั้ง