ภาพกิจกรรม
10/01/65 ตรวจระบบการระบายอากาศของห้องเรียน
วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 โรงเรียนวัดชมนิมิตร นำโดยนายไพทูร จันตะเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชมนิมิตร คณะรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากร ได้เข้ารับฟังการบรรยายความรู้ในเรื่อง ระบบการระบายอากาศของห้องเรียนให้เหมาะสม ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด Covid โดยคณะกรรมการ CSR จาก บริษัท เกษตรภัณฑ์ อุตสาหกรรม จำกัด (เครือเจริญโภคภัณฑ์) ร่วมกับวิทยากร อาจารย์ธนะศักดิ์ พึ่งฮั้ว ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรม (CPF) ร่วมตรวจสอบห้องเรียน และให้คำแนะนำในการจัดห้องเรียนต่อไป
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2565,15:53   อ่าน 72 ครั้ง