ภาพกิจกรรม
17/11/64 ฉีดวัคซีนนักเรียน(Pfizer)เข็มที่2
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนวัดชมนิมิตร ได้ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาและระดับประถมศึกษาที่มีอายุครบ12ปีบริบูรณ์ เดินทางมาฉีดวัคซีนนักเรียน(Pfizer)เข็มที่2 ณ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2564 โดยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 อย่างเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2564,19:39   อ่าน 150 ครั้ง