ภาพกิจกรรม
01/11/64 รับแบบฝึก-ใบงาน ในรูปแบบOn-Hand
เมื่อวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนวัดชมนิมิตร ได้จัดให้มีมาตรการในการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2564 โดยให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนมารับแบบฝึก-ใบงาน ในรูปแบบ(On-Hand) และรับอุปกรณ์การเรียนโดย มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 อย่างเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2564,12:04   อ่าน 328 ครั้ง