ภาพกิจกรรม
26/11/63 พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐาน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๙ น. คณะผู้บริหาร นำโดยนายไพทูร จันตะเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชมนิมิตร รองผู้อำนวยการ คณะครู คณะตัวแทนนักเรียน ร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธมงคลนิมิตร ขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นพระพุทธรูปประจำโรงเรียน โดยมีคุณวิชาญ เมืองนุช เป็นผู้ประกอบพิธี เพื่อให้คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้สักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2563,13:49   อ่าน 29 ครั้ง