ภาพกิจกรรม
16/09/63 พิธีมอบเงินอุดหนุน(กศส.)1/63
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดชมนิมิตร นำโดยนายไพทูร จันตะเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชมนิมิตร และคณะครู ได้จัดพิธีมอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ(กสศ.) ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดชมนิิตร ที่ผ่านการคัดกรอง ตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 จำนวน 75 ราย โดยมีผู้อำนวยการ ผู้ปกครอง นักเรียน ครูประจำชั้น ถ่ายภาพร่วมกัน เพื่อบันทึกหลักฐานตามโครงการในลำดับต่อไป
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2563,13:53   อ่าน 47 ครั้ง