ภาพกิจกรรม
20/08/63 สโมสรโรตารี อบรมยาเสพติด'63
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 สโมสรโรตารี่พระประแดงและสโมสรโรตารีพระสมุทรเจดีย์ ภาค 3330 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 โรงเรียนวัดชมนิมิตร ในหัวข้อ “;วัยใสห่างไกลยาเสพติด” และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนและบุคลากรเข้าอบรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดชมนิมิตร โดยมีนายไพทูร จันตะเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชมนิมิตรให้การต้อนรับ คณะกรรมการสโมสรต่างๆที่ได้เข้าร่วม้กิจกรรมในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2563,19:43   อ่าน 48 ครั้ง