คณะผู้บริหาร

นายไพทูร จันตะเภา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0922312449

นางสาวสิรินทิพย์ ทองนุช
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0896948405
อีเมล์ : tipthongnut@gmail.com

นางสาวสุนันทนา โตอุตชนม์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0968768019
อีเมล์ : toey-ts@hotmail.com