VDO กิจกรรมของโรงเรียน
แนะนำโรงเรียนวัดชมนิมิตร2562-2563
ตู้พ่นฆ่าเชื้อ Covid-19 แบบอัตโนมัติ โรงเรียนวัดชมนิมิตร
พิธีเปิดห้องเรียน CREATIVE ROOM โรงเรียนวัดชมนิมิตร
"รู้ผิด รู้อภัย" ภาพยนตร์สั้น ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป.สป.1
ชมนิมิตรเกมส์ ครั้งที่8 ประกวดกองเชียร์และลีดเดอร์ คณะสีส้ม 《ทองกวาว》
ชมนิมิตรเกมส์ ครั้งที่8 ประกวดกองเชียร์และลีดเดอร์ คณะสีเขียว 《กินรี》
ชมนิมิตรเกมส์ ครั้งที่8 ประกวดกองเชียร์และลีดเดอร์ คณะสีฟ้า 《เมขลา》
ชมนิมิตรเกมส์ ครั้งที่8 ประกวดกองเชียร์และลีดเดอร์ คณะสีชมพู 《พลอยชมพู》